Tradiční čínská medicína
TČM - HARMONIE
Tradiční čínská medicína existuje jako ucelený léčebný systém více jak 4000 let. Žádná jiná
medicína na světě nemá tak dlouhou tradici, neotestovala tak velký vzorek populace a
nezkoumala člověka ve vztahu k přírodě.
Filozofie léčby : léčba je vždy pojata komplexně /včetně psychiky/, což znamená, že léčení
nekončí vymizením příznaků choroby, nýbrž až po odstranění příčin nemoci. U chronického
onemocnění to předpokládá časově delší léčbu a spolupráci pacienta. Je to ale cesta k
navrácení zdraví.
Jana Petrová - Legionářská 8, Olomouc, 777 050 016