Jana Petrová - Legionářská 8, Olomouc, 777 050 016