Diagnostika
Diagnostika dle zásad TČM /tradiční čínské medicíny/ rozpozná nemoci nebo
nerovnováhu dříve, než se vůbec objeví vážné příznaky.

Včasné rozpoznání chorobných změn však předpokládá jiný úhel pohledu :
VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM. Život se v podstatě skládá ze dvou složek: energie a
hmoty. Pokud jedna z nich přebývá nebo naopak nedostačuje, dochází k
onemocnění: model JIN a JANG. Správný poměr sil musí být zachován, aby vše
fungovalo normálně, neboť pouze rovnováha obou principů zaručuje zdraví.
Diagnostika dle zásad TČM:
dotazováním / důležitá součást stanovení diagnózy /
nahmatáním pulsu na zápěstí /na šesti pozicích lze stanovit
diagnózu dvanácti orgánů a celkové konstituce člověka /
přesné posouzení jazyka -barvy, tvaru, útvarů,vlhkosti,
pohyblivosti a povlaku
pohmatem, poslechem

Čínská bylinná léčba je jedním z nejúčinnějších léčebných postupů vůbec. Je
založena na léčbě a
harmonizaci celého organismu. Přípravky jsou čistě
přírodního původu,
bez vedlejších účinků, které řeší příčinu problému a ne
jen jeho důsledek. Je tedy úspěšná i u tzv."těžko léčitelných či neléčitelných"
nemocí.
Podáváním bylinných směsí lze řešit jak akutní, tak i chronické onemocnění. Tyto
směsi obsahují bylinky, které doplňují to, co v těle chybí a bylinky, které naopak
nepotřebné vylučují z těla ven. Některé byliny harmonizují to, co v harmonii není,
jiné rozhýbávají to, co v organismu stagnuje. UNIKÁTNOST této léčebné metody
spočívá v možnostech navrhnutí směsi přímo pro daný stav klienta.

-
-

-

-

Na základě posouzení zdravotního stavu klientů podle postupů TČM
je v poradně TČM doporučeno:
bylinná kúra / bylin. směsi ve formě kuliček, tablet, elixírů, tangů - odvarů, sanů -
sypkých směsí, náplasti, sirupy, masti, čaje, spreje, léčebné šampony, apod. /
opatření týkající se životosprávy a jídelníčku
aplikace dalších vhodných metod a postupů dle zásad TČM
akupunktura a různé masážní techniky

-

-
-
-

Jana Petrová - Legionářská 8, Olomouc, 777 050 016